Τι είναι η βρογχοσκόπηση

vrogxoskopisi_ftr

Η βρογχοσκόπηση είναι μια εξέταση την οποία διενεργεί ο ειδικά εκπαιδευμένος επεμβατικός πνευμονολόγος προκειμένου να ελέγξει, μέσω ενός οργάνου που λέγεται βρογχοσκόπιο, τους πνεύμονες και ειδικότερα τους βρόγχους. Εμείς για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με πλήρως εξοπλισμένο Ιατρικό Κέντρο για την πραγματοποίηση διαγνωστικής και επεμβατικής (θεραπευτικής) βρογχοσκόπησης.

Η εξέταση πραγματοποιείται με το πλέον σύγχρονο βρογχοσκόπιο οπτικών ινών που είναι ένα λεπτό, εύκαμπτο τηλεσκόπιο, περίπου σε πάχος ενός μολυβιού. Είναι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική διαγνωστική εξέταση, διότι εκτός από τους βρόγχους ελέγχονται ο λάρυγγας, οι φωνητικές χορδές και η τραχεία.

vrogxosokopisi-lipsi-viopsias

Η βρογχοσκόπηση σε εμάς πραγματοποιείται πάντα με τοπική αναισθησία και μέθη (sedation) που δίνει συνεργάτης μας αναισθησιολόγος, είναι ανώδυνη, διαρκεί κατά μέσο όρο 20 λεπτά της ώρας και συνήθως δεν απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο.

Κατά τη βρογχοσκόπηση ο ιατρός μπορεί να ελέγξει τους βρόγχους μέσω της εικόνας που μεταδίδει το βρογχοσκόπιο σε μια οθόνη. Οποιαδήποτε βλάβη αναπτύσσεται εντός των βρόγχων (ενδοβρογχικά), είναι άμεσα ορατή και λαμβάνονται δείγματα ιστού για ιστολογική εξέταση.

Με το βρογχοσκόπιο μπορούμε να ελέγξουμε τις αεροφόρες οδούς και όχι το πνευμονικό παρέγχυμα αυτό καθεαυτό. Όμως, είναι δυνατό να ληφθούν βιοψίες πνευμονικού ιστού ή/και δείγματα εκκρίσεων (βρογχικό έκπλυμα και ΒAL για καλλιέργειες για μικρόβια, κυτταρολογική εξέταση) από βρογχοπνευμονικά τμήματα που έχουν εντοπιστεί προηγουμένως ως παθολογικά στην αξονική τομογραφία του θώρακα  (πύκνωση, ατελεκτασία, κυψελιδίτιδα, οζώδεις σκιάσεις κ.λ.π.) και να σταλούν για εξέταση στο εργαστήριο.  Μπορούμε επίσης να παρακεντήσουμε μέσω του βρογχοσκοπίου παρατραχειακούς και υποτροπιδικούς λεμφαδένες, λαμβάνοντας κυτταρολογικό δείγμα (ΤΒΝΑ). Πρόκειται για μια προχωρημένη βρογχοσκοπική τεχνική, η οποία είναι πολύτιμη, δίνοντας διάγνωση σε περίπτωση που κατά την ενδοσκόπηση δεν ανευρίσκεται άμεσα ορατή βλάβη, αλλά από την αξονική τομογραφία του θώρακα εντοπίζονται παθολογικά διογκωμένοι λεμφαδένες σε επαφή με βρόγχους ή την τραχεία. Στο τέλος της σελίδας μπορείτε να δείτε βίντεο από τέτοιου είδους βρογχοσκοπήσεις, πάντα με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο και μέθη.

EBUS βρογχοσκόπηση

Τι είναι το EBUS (endobronchial ultrasound)/EBUS bronchoscopy: Eίναι η βρογχοσκόπηση κατά την οποία χρησιμοποιείται ένα βρογχοσκόπιο, εύκαμπτο όπως και στην συνήθη βρογχοσκόπηση και παρόμοιας διαμέτρου, το οποίο στην άκρη του, πέραν της οπτικής κάμερας, διαθέτει και μια μικρή υπερηχογραφική κεφαλή. Με την χρήση των υπερήχων μπορούμε να διακρίνουμε και να βιοψίσουμε λεμφαδένες ή μάζες που βρίσκονται πίσω από το τοίχωμα των βρόγχων και επομένως δεν θα μπορούσαμε να τους προσεγγίσουμε εύκολα με το απλό βρογχοσκόπιο οπτικών ινών. Προσοχή στο σημείο αυτό, τελευταία γίνεται κατάχρηση της τεχνικής και βλέπουμε να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ασθενών που η διάγνωση θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί με την κλασσική, απλή βρογχοσκόπηση! Ασθενείς παραπέμπονται για EBUS χωρίς ένδειξη! Το EBUS έχει x2 φορές το κόστος μιας απλής κλασσικής βρογχοσκόπησης! Προσκομίστε μας το φάκελο με τις αξονικές τομογραφίες του ασθενή και θα σας προτείνουμε αξιόπιστα την καταλληλότερη τεχνική ώστε να επιτευχθεί η λήψη βιοψίας και τελικά η διάγνωση.

Πότε χρησιμοποιείται: Χρησιμοποιείται όταν από την αξονική τομογραφία του θώρακα ή το PET SCAN εντοπίζονται λεμφαδένες ή μάζα που δεν μπορούν να προσεγγιστούν με την κλασσική βρογχοσκόπηση. Με τη χρήση του EBUS εντοπίζονται οι ύποπτες περιοχές και στη συνέχεια λαμβάνεται βιοπτικό υλικό με λεπτή βελόνη που προωθείται από το κανάλι του βρογχοσκοπίου, ώστε να καταλήξουμε σε σαφή διάγνωση. Αν χρειάζεται, στην ομάδα μας υπάρχει δυνατότητα ειδικός κυτταρολόγος να βρίσκεται  μέσα στην ενδοσκοπική αίθουσα με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να εκτιμά τα δείγματα άμεσα (ROSE, rapid on site evaluation).

Πως γίνεται: Σε εμάς το EBUS-TBNA πραγματοποιείται συνήθως με τοπική αναισθησία και ήπια μέθη, πάντα παρουσία ειδικού αναισθησιολόγου. Η επέμβαση διαρκεί περισσότερο χρόνο σε σχέση με την κλασσική βρογχοσκόπηση (συνήθως 30-60 λεπτά της ώρας, 20-30 λεπτά για την κλασσική βρογχοσκόπηση). Συνήθως δεν απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο και ο ασθενής  εξέρχεται μετά από μερικές ώρες. Σπανιότερα μπορεί να χρειαστεί να μείνετε στην Κλινική για ένα βράδυ.

Πότε χρησιμοποιείται η βρογχοσκόπηση

Brogxoskopisi

Η βρογχοσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαγνώσει μια σειρά παθήσεων ή συμπτωμάτων, όπως (η λίστα που ακολουθεί για τις εφαρμογές της είναι ενδεικτική):

Επίσης η βρογχοσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά:

Ειδικά για την τελευταία περίπτωση, που είναι βασανιστική για τον ασθενή καθώς ο όγκος που αναπτύσσεται εντός του αυλού των κύριων βρόγχων ή της τραχείας προκαλεί έντονη δύσπνοια, τα εργαλεία που μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία είναι πραγματικά εκπληκτικά και σωτήρια: έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε (ανάλογα με την έκταση και τη σύσταση της βλάβης) την κρυοθεραπεία ,το argon plasma coagulation, και το ενδοβρογχικό laser.  Με αυτό τον εξοπλισμό και χρησιμοποιώντας εύκαμπτο ή κατά περίπτωση και άκαμπτο βρογχοσκόπιο, μπορούμε να εξαιρέσουμε τον ενδοβρογχικό ή ενδοτραχειακό όγκο, αίροντας την απόφραξη. Η απελευθέρωση του αεραγωγού απαλλάσει άμεσα τον ασθενή από την δύπνοια. Η επέμβαση γίνεται αποκλειστικά εντός του αυλού των βρόγχων ή της τραχείας και συνήθως ο ασθενής παίρνει εξιτήριο την ίδια μέρα. 

Αφαίρεση ενδοβρογχικού όγκου πνεύμονα με χρήση laser, εύκαμπτο βρογχοσκόπιο