Η μέτρηση αερίων αίματος συνιστάται από τον ιατρό πνευμονολόγο, εάν ο ασθενής αντιμετωπίζει αναπνευστική, μεταβολική ή νεφρική πάθηση προκειμένου να εκτιμηθεί η οξυγόνωση και η οξεοβασική ισορροπία του αίματος.

Σκοπός της μέτρησης αερίων αίματος είναι ο έλεγχος των βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν την οξεοβασική ισορροπία και την οξυγόνωση (PO2, CO2, Ph, HCO3, Lac) και τυχόν διαταραχές να διορθωθούν με την ανάλογη θεραπευτική αγωγή.

Επίσης, ασθενείς που υποβάλλονται ήδη σε οξυγονοθεραπεία, πρέπει να υποβάλλονται σε μέτρηση αερίων αίματος κατά διαστήματα, για να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Ο ιατρός Δ. Οικονόμου, διαθέτει τον τελευταίας γενιάς αναλυτή αερίων αίματος της i-stat για μέτρηση αερίων αίματος (PO2, PCO2, pH, HCO3). Επίσης με τον ίδιο αναλυτή, υπολογίζεται το σάκχαρο αίματος και ο αιματοκρίτης.