Η παλμική οξυμετρία είναι μία απλή και ανώδυνη εξέταση που διενεργεί ο ιατρός προκειμένου να εκτιμήσει τα επίπεδα (κορεσμό) του αίματος σε οξυγόνο .

Η μέτρηση γίνεται στο δάκτυλο, στο λοβό του αυτιού ή στη μύτη και το αποτέλεσμά της χρησιμοποιείται σαν γενικός δείκτης της μεταφοράς του οξυγόνου στους περιφερικούς ιστούς .​

Παρέχεται η δυνατότητα: