Βρογχοσκόπηση

Ανώδυνη

Με τοπική αναισθησία και μέθη

Και για βιοψίες

Θωρακοσκόπηση

Το gold standard

για τη διερεύνηση

αδιάγνωστων

πλευρίτιδων

Υπερηχοτομογραφία
πνεύμονα

Το πιο σύγχρονο, γρήγορο

χωρίς επιπλοκές και ακτινοβολία

μη επεμβατικό μέσο διάγνωσης

Παρακέντηση
Θώρακος

(εκκενωτική διαγνωστική)

Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη με εξαιρετική ακρίβεια και ασφάλεια

YΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ

Ίδια διαγνωστική ακρίβεια με τη βιοψία
υπό Αξονικό τομογράφο

Χωρίς ακτινοβολία

Ταχύτερη - Μικρότερο κόστος

ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ

Συμβουλευτική

Περισσότερα

Η δεύτερη γνώμη για σύνθετα Πνευμονολογικά – Θωρακοχειρουργικά και Ογκολογικά περιστατικά…

Νοσηλεία

Περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ιατρού για την παρακολούθηση ασθενών με παθήσεις του αναπνευστικού που χρειάζονται νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική….

Χημική πλευροδεσία

Περισσότερα

Αντιμετώπιση των πλευριτικών συλλογών (πλευρίτιδες) που υποτροπιάζουν, καθώς και αυτόματου πνευμονοθώρακα. Με τη χρήση χημικού παράγοντα προκαλείται άσηπτη...

Αγαπητέ επισκέπτη,

Ο πνευμονολόγος είναι ο ειδικός ιατρός στον οποίο πρέπει να προσφεύγει ο ασθενής, όταν έχει συμπτώματα από το αναπνευστικό, ή έχει επισκεφθεί πριν ιατρό άλλης ειδικότητας (συνήθως παθολόγο ή γενικό ιατρό), έχει λάβει αγωγή, αλλά τα συμπτώματα αντί να υποχωρούν μετά από θεραπεία, παρατείνονται και εντείνονται.

Ο πνευμονολόγος, όταν διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στην Επεμβατική Πνευμονολογία, είναι αυτός που μπορεί να διενεργήσει σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις. Να παράσχει συμβουλευτική γνώμη για σύνθετα πνευμονολογικά, ογκολογικά και θωρακοχειρουργικά περιστατικά, κατευθύνοντας σωστά τον ασθενή.

Καθώς πολλές από τις πλέον σύγχρονες πνευμονολογικές επεμβατικές τεχνικές δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστές στην Ελλάδα και η επεμβατική πνευμονολογία είναι η εξειδίκευσή μας, κυρίως αυτές επιλέξαμε να παρουσιάσουμε στη παρούσα ιστοσελίδα.

Δημήτρης Γ. Οικονόμου
Ειδικός Πνευμονολόγος – Επεμβατικός Πνευμονολόγος

 

*Σημ: Όλα τα video και οι φωτογραφίες της ιστοσελίδας μας προέρχονται αποκλειστικά από το προσωπικό μας αρχείο.

Video του ιατρού Δ. Οικονόμου

Η βρογχοσκόπηση είναι μια εξέταση την οποία διενεργεί ο ειδικά εκπαιδευμένος επεμβατικός πνευμονολόγος, προκειμένου…
Γιατί παρουσιάζεται υγρό στον πνεύμονα (μεταξύ των δύο πετάλων του υπεζωκότα) και πώς αντιμετωπίζεται…
Το υπερηχογράφημα πνεύμονα αποτελεί το πιο γρήγορο, άμεσο, μη επεμβατικό μέσο διάγνωσης, χωρίς επιπλοκές και ακτινοβολία…
Για τη θεραπεία του βρογχικού άσθματος χρησιμοποιούνται τρείς κατηγορίες φαρμάκων ή/και συνδυασμός τους…
Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη διαθωρακική βιοψία έχει την ίδια διαγνωστική ακρίβεια με τη βιοψία υπό Αξονικό τομογράφο…
Φάρμακα πολύ αποτελεσματικά στον έλεγχο της νόσου που βελτιώνουν θεαματικά τη ποιότητα ζωής των ασθενών...

«Η αναπνοή σας, σκοπός μας»!