Ιατρείο Οικονόμου

Ο θεραπευτικός και συμβουλευτικός ρόλος του Επεμβατικού Πνευμονολόγου-συμβουλευτική υπηρεσία εκτίμησης «δύσκολων» περιστατικών

Η ειδικότητα του Πνευμονολόγου ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του αναπνευστικού. Είναι ο ειδικός στον οποίο πρέπει να προσφεύγει ο ασθενής, όταν έχει συμπτώματα από το αναπνευστικό, ή έχει επισκεφθεί πριν ιατρό άλλης ειδικότητας (συνήθως παθολόγο ή γενικό ιατρό), έχει λάβει αγωγή, αλλά τα συμπτώματα αντί να υποχωρούν μετά από θεραπεία, παρατείνονται και εντείνονται.

Ο επεμβατικός πνευμονολόγος είναι αυτός που μπορεί να διενεργήσει σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις, όπως θωρακοσκόπηση και διαθωρακικό υπέρηχο πνεύμονα. Να αντιμετωπίσει νοσήματα του υπεζωκότα (πλευριτικές συλλογές κ.α.). Να προβεί σε βρογχοσκόπηση και σε υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη διαθωρακική βιοψία πνεύμονα. Να παράσχει συμβουλευτική γνώμη για σύνθετα, πολύπλοκα πνευμονολογικά και θωρακοχειρουργικά περιστατικά, κατευθύνοντας επιτυχώς τον ασθενή.

Καθώς πολλές από τις πλέον σύγχρονες πνευμονολογικές επεμβατικές τεχνικές δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστές στην Ελλάδα και η επεμβατική πνευμονολογία είναι η εξειδίκευσή μας, αυτές επιλέξαμε να παρουσιάσουμε στη παρούσα ιστοσελίδα.

Η συνεχής μας δραστηριότητα σε τριτοβάθμια Νοσοκομεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η αντιμετώπιση “δύσκολων” περιστατικών, που συχνά απαιτούν τη συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων, είναι η εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Η προσωπική ανασχόληση με τους ασθενείς μας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μας. Η ομάδα μας, αποτελούμενη από πνευμονολόγο, θωρακοχειρουργό και αναισθησιολόγο θα σχεδιάσει και θα πραγματοποιήσει για εσάς ένα πλήρες θεραπευτικό πλάνο.

Θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας όποιο σύνθετο πρόβλημα υγείας σας απασχολεί, ογκολογικό ή άλλο- να μελετήσουμε τυχόν υπάρχουσες εξετάσεις και το ιστορικό του ασθενή και να σας προτείνουμε διαγνωστικές και θεραπευτικές κατευθύνσεις.

Κλείστε ένα ραντεβού και προσκομίστε μας τον ιατρικό φάκελο του ασθενή!

Δημήτρης Γ. Οικονόμου
Ειδικός Πνευμονολόγος
Επεμβατικός Πνευμονολόγος