Το άσθμα είναι μία χρόνια νόσος του αναπνευστικού που προσβάλλει περίπου το 5% των παιδιών και το 2,5% των ενηλίκων στην Ελλάδα.

Ο πνευμονολόγος προβαίνει στη διάγνωση του άσθματος με τις παρακάτω μεθόδους:

Εάν απαιτείται, τότε συστήνει επίσκεψη στον αλλεργιολόγο για δοκιμασία πρόκλησης με ειδικές ουσίες και αλλεργικές δοκιμασίες (με τη μέθοδο των νυγμών ή με τη μέτρηση ειδικών ουσιών για τα διάφορα αλλεργιογόνα στο αίμα).

Η βαρύτητα της νόσου εκτιμάται από τη συχνότητα και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των περιοδικών σπιρομετρήσεων.

Αναλυτικότερα:

Τι είναι το άσθμα

Οι αεραγωγοί (βρόγχοι) των πασχόντων από άσθμα είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε διάφορα ερεθίσματα και αντιδρούν εντονότερα σε σχέση με άτομα που δεν πάσχουν από άσθμα, με φλεγμονή και σύσπαση των μυών των τοιχωμάτων τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η διάμετρός τους.

asthma

Ο αέρας διέρχεται μέσα από τους στενωμένους βρόγχους και έτσι προκαλούνται τα συμπτώματα του άσθματος:

Τα κυριότερα ερεθίσματα που προκαλούν την εμφάνιση των συμπτωμάτων του άσθματος είναι:

Θεραπεία άσθματος

Για τη θεραπεία του άσθματος χρησιμοποιούνται 3 κατηγορίες φαρμάκων ή/και συνδυασμός τους:

Σκοπός της θεραπείας είναι οι πάσχοντες από άσθμα να ζουν μία φυσιολογική ζωή, δηλαδή:

Για να επιτευχθεί αυτό οι ασθενείς πρέπει:

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της θεραπείας του ασθενή με άσθμα είναι η εκπαίδευσή του, που περιλαμβάνει: