Χημική πλευροδεσία ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία, με τη χρήση χημικού παράγοντα, προκαλείται άσηπτη φλεγμονή μεταξύ των δύο πετάλων του υπεζωκότα. Σκοπός της είναι να ανακουφίσει τον ασθενή από τη δύσπνοια και τον πόνο που προκαλεί η συνεχής παραγωγή πλευριτικού υγρού και να τον απαλλάξει από την ανάγκη συχνών εκκενωτικών παρακεντήσεων, οι οποίες, όταν επαναλαμβάνονται τακτικά, προκαλούν επιπλοκές.

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί επίσης και στην περίπτωση του αυτόματου πνευμοθώρακα (αέρας μεταξύ των πετάλων του υπεζωκότα) και είναι μόνιμη και ριζική θεραπεία της πάθησης αυτής.

Ειδικότερα:

Εφόσον η αιτία της πλευρίτιδας είναι κακοήθης, ο επεμβατικός πνευμονολόγος υποβάλει τον ασθενή χημική πλευροδεσία, που συνίσταται στην εισαγωγή στη θωρακική κοιλότητα στείρου τάλκ (french talk). Το τάλκ προκαλεί κοκκιωματώδη φλεγμονή και φέρνει σε μόνιμη επαφή τα δύο πέταλα του υπεζωκότα μεταξύ τους, ώστε να μην μπορεί να παραχθεί πλέον το υγρό, που ταλαιπωρεί τον ασθενή και συχνότατα προκαλεί δύσπνοια και πόνο.

Παρόμοια είναι η τεχνική και στην περίπτωση του αυτόματου πνευμοθώρακα, όπου και πάλι γίνεται έγχυση στείρου τάλκ και με το τρόπο αυτό αποτρέπεται η δημιουργία πνευμοθώρακα.

Χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστούν:

Η Medical thoracoscopy & χημική πλευροδεσία , μπορεί να εφαρμοστεί στον αυτόματο πνευμοθώρακα, με την προϋπόθεση απουσίας αερωδών κύστεων ή αν οι αερώδεις κύστεις είναι μικρότερες των 2cm. (Προεγχειρητικός έλεγχος με HRCT θώρακος).

ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:

Με την αφαίρεση του υγρού πρέπει να επιτυγχάνεται πλήρης επανέπτυξη του πνεύμονα & ανακούφιση του ασθενή από τη δύσπνοια.

Υλικά χημικής πλευροδεσίας

Ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι: Τετρακυκλίνη, Δοξυκυκλίνη, Μπλεομυκίνη, Ερυθρομυκίνη και Νιτρικός άργυρος .

Η πιο αποτελεσματική ουσία & ευρέως χρησιμοποιούμενη είναι το ταλκ (trilayered magnesium silicate) διότι παρέχει:

Τρόποι εφαρμογής χημικής πλευροδεσίας

Μέθοδοι

Α. Έγχυση εναιωρήματος ταλκ διαμέσου θωρακοσωλήνα (talk slurry)

Β. Χημική πλευροδεσία με medical thoracoscopy (talk poudrage)

 

Η χημική πλευροδεσία, είναι γενικά μια ασφαλής μέθοδος που ανακουφίζει μόνιμα τον ασθενή από τα βασανιστικά συμπτώματα της δύσπνοιας που οφείλεται σε ταχέως αναπαραγόμενη πλευριτική συλλογή.

Στον αυτόματο πνευμοθώρακα η θωρακοσκοπική πλευροδεσία με τοπική αναισθησία και μέθη, είναι η μέθοδος που απαλλάσσει άπαξ δια παντός τον ασθενή από την πάθηση και το άγχος  του πιθανού επόμενου επεισοδίου πνευμοθώρακα, ενώ ο χρόνος νοσηλείας που απαιτείται είναι 1-3 μέρες.