Υπερηχογραφικός έλεγχος παθήσεων θώρακος (Chest Ultrasound)

normal-lungΤο υπερηχογράφημα πνεύμονα αποτελεί το πιο γρήγορο, άμεσο, μη επεμβατικό μέσο διαγνωστικής προσέγγισης του πνευμονολογικού ασθενούς, χωρίς επιπλοκές και ακτινοβολία και με χαμηλότερο κόστος έναντι άλλων διαγνωστικών μέσων.

Η χρήση του υπερηχογραφήματος πνεύμονα ως διαγνωστικού μέσου στην πνευμονολογική κλινική πράξη είναι πολύ πρόσφατη στην Ελλάδα. Η διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου παθήσεων του θώρακα απαιτεί συγκεκριμένη εκπαίδευση. Είναι ελάχιστα διαδεδομένη εξέταση στη χώρα μας, όχι ευρέως γνωστή και ως εκ τούτου δεν συστήνεται από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Έχοντας λάβει ειδική εκπαίδευση στο εξωτερικό για τη διενέργεια διαθωρακικού υπερηχογραφήματος και εφαρμόζοντάς το στην κλινική πνευμονολογική πράξη στην Ελλάδα ήδη από το 2012, διαθέτουμε τον φορητό υπερηχοτομογράφο LOGIQ Book XP της General Electric για τη πραγματοποίηση διαθωρακικής υπερηχογραφίας.

Ιδιαίτερα στις πλευριτικές συλλογές, είναι μια εξέταση που δίνει σε πραγματικό χρόνο, άμεσα, πολύ ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος, τη θέση και ενίοτε για την φύση της πλευριτικής συλλογής, υπερέχοντας ακόμα και της αξονικής τομογραφίας του θώρακα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος, ενδείκνυται ακόμα και για ασθενείς οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν για διαγνωστικό έλεγχο σε νοσοκομείο/κλινική. Η διαγνωστική μέθοδος ελέγχου, αποτελεί επίσης ασφαλή, εναλλακτική επιλογή για ασθενείς μικρής ηλικίας και παιδιά, ή ασθενείς ιδιαίτερα επιβαρυμένους από πολλαπλές ακτινογραφίες ή αξονικές θώρακος.

Εμπύημα: Εικόνα διαθωρακικού υπερήχου και ακολούθως θωρακοσκοπική εικόνα του εμπυήματος στον ίδιο ασθενή

Κακοήθεις όζοι ημιδιαφράγματος:Εικόνα διαθωρακικού υπερήχου και ακολούθως θωρακοσκοπική εικόνα στον ίδιο ασθενή

Που χρησιμοποιείται το υπερηχογράφημα πνεύμονα:

Η χρήση της διαθωρακικής υπερηχογραφίας περιλαμβάνει:

 • Διάγνωση πνευμοθώρακα
 • Διάγνωση πνευμονίας και παρακολούθηση πορείας πνευμονίας χωρίς πολλαπλές ακτινογραφίες θώρακος (σε ορισμένες περιπτώσεις)
 • Διάγνωση ατελεκτασίας
 • Διάγνωση υπεζωκοτικής (πλευριτικής) συλλογής καθώς και διαπίστωση του μεγέθους της (ίδια διαγνωστική αξία με την αξονική τομογραφία)
 • Διαγνωστική και εκκενωτική παρακέντηση υπεζωκοτικής συλλογής και τοποθετήσεις καθετήρων/παροχετεύσεων (με μεγάλη ακρίβεια και εξαιρετικά μικρές πιθανότητας επιπλοκών)
 • Διάγνωση πνευμονικού οιδήματος και διάμεσων νοσημάτων πνεύμονα
 • Βιοψία βλαβών υπεζωκότα και θωρακικού τοιχώματος ή περιφερικών όγκων πνεύμονα (ultrasound guided lung biopsy)
 • Παθήσεις διαφράγματος και έλεγχος κινητικότητας ημιδιαφραγμάτων
 • Διάγνωση θλάσης πνεύμονα (σε ορισμένες περιπτώσεις)
 • Διάγνωση πνευμονικής εμβολής (σε ορισμένες περιπτώσεις)
 • Τον εντοπισμό του σημείου εισόδου του θωρακοσκοπίου στη θωρακοσκόπηση (medical ή mini Thoracoscopy)