Υπερηχογραφικός έλεγχος παθήσεων θώρακος (Chest Ultrasound)

Ακτινογραφία θώρακος παιδιού 3 ετών με πνευμονία και πιθανή συλλογή υγρού.


Ο υπερηχογραφικός έλεγχος δείχνει ότι πρόκειται για ενεπίπλεκτη πνευμονία, χωρίς υγρό.

Το υπερηχογράφημα πνεύμονα αποτελεί το πιο γρήγορο, άμεσο, μη επεμβατικό μέσο διαγνωστικής προσέγγισης του πνευμονολογικού ασθενούς, χωρίς επιπλοκές και ακτινοβολία και με χαμηλότερο κόστος έναντι άλλων διαγνωστικών μέσων.

Η χρήση του υπερηχογραφήματος πνεύμονα ως διαγνωστικού μέσου στην πνευμονολογική κλινική πράξη είναι πολύ πρόσφατη στην Ελλάδα. Η διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου παθήσεων του θώρακα απαιτεί συγκεκριμένη εκπαίδευση και εμπειρία. Είναι ελάχιστα διαδεδομένη εξέταση στη χώρα μας, όχι ευρέως γνωστή και ως εκ τούτου δεν συστήνεται συχνά από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Έχοντας λάβει ειδική εκπαίδευση στο εξωτερικό για τη διενέργεια διαθωρακικού υπερηχογραφήματος και εφαρμόζοντάς το στην κλινική πνευμονολογική πράξη στην Ελλάδα ήδη από το 2011, διαθέτουμε τον φορητό υπερηχοτομογράφο LOGIQ Book XP της General Electric για τη πραγματοποίηση διαθωρακικής υπερηχογραφίας.

Ιδιαίτερα στις πλευριτικές συλλογές, είναι μια εξέταση που δίνει σε πραγματικό χρόνο, άμεσα, πολύ ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος, τη θέση και ενίοτε για την φύση της πλευριτικής συλλογής, υπερέχοντας ακόμα και της αξονικής τομογραφίας του θώρακα (δύναται να διακρίνει συμφύσεις εντός του υγρού που δεν μπορεί να διακρίνει η αξονική). Η εξέταση παίζει κρίσιμο ρόλο στην διαχείριση του ασθενή και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας της πλευρίτιδας. Ειδικά στα παιδιά με πνευμονία και πιθανό υγρό, δίνει κρίσιμες πληροφορίες που μπορούν να βελτιώσουν την διαχείριση του μικρού ασθενή, αλλά και να αποφευχθούν άσκοπες αξονικές θώρακος.

Ο διαθωρακικός υπέρηχος, ενδείκνυται ακόμα για ασθενείς οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν για διαγνωστικό έλεγχο σε νοσοκομείο/κλινική. Η διαγνωστική μέθοδος ελέγχου, αποτελεί επίσης ασφαλή, εναλλακτική επιλογή για ασθενείς ιδιαίτερα επιβαρυμένους από πολλαπλές ακτινογραφίες ή αξονικές θώρακος.

Εμπύημα: Εικόνα διαθωρακικού υπερήχου και ακολούθως θωρακοσκοπική εικόνα του εμπυήματος στον ίδιο ασθενή

Κακοήθεις όζοι ημιδιαφράγματος:Εικόνα διαθωρακικού υπερήχου και ακολούθως θωρακοσκοπική εικόνα στον ίδιο ασθενή

Που χρησιμοποιείται το υπερηχογράφημα πνεύμονα:

Η χρήση της διαθωρακικής υπερηχογραφίας περιλαμβάνει:

 • Διάγνωση πνευμοθώρακα
 • Διάγνωση πνευμονίας και παρακολούθηση πορείας πνευμονίας χωρίς πολλαπλές ακτινογραφίες θώρακος (σε ορισμένες περιπτώσεις)
 • Διάγνωση ατελεκτασίας
 • Διάγνωση υπεζωκοτικής (πλευριτικής) συλλογής καθώς και διαπίστωση του μεγέθους της (ίδια διαγνωστική αξία με την αξονική τομογραφία)
 • Διαγνωστική και εκκενωτική παρακέντηση υπεζωκοτικής συλλογής και τοποθετήσεις καθετήρων/παροχετεύσεων (με μεγάλη ακρίβεια και εξαιρετικά μικρές πιθανότητας επιπλοκών)
 • Διάγνωση πνευμονικού οιδήματος και διάμεσων νοσημάτων πνεύμονα
 • Βιοψία βλαβών υπεζωκότα και θωρακικού τοιχώματος ή περιφερικών όγκων πνεύμονα (ultrasound guided lung biopsy)
 • Παθήσεις διαφράγματος και έλεγχος κινητικότητας ημιδιαφραγμάτων
 • Διάγνωση θλάσης πνεύμονα (σε ορισμένες περιπτώσεις)
 • Διάγνωση πνευμονικής εμβολής (σε ορισμένες περιπτώσεις)
 • Τον εντοπισμό του σημείου εισόδου του θωρακοσκοπίου στη θωρακοσκόπηση (medical ή mini Thoracoscopy)