8-10/11/2018: ομιλία με θέμα”Διενέργεια βιοψιών υπό απεικονιστική καθοδήγηση με διαθωρακική υπερηχογραφία” , 2o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων/ ΑΘΗΝΑ / ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟ /

9-12/11/2017: ομιλία με θέμα”ΔΙΑΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ, ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ” , 26ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Aθήνα

9-12/11/2017: ομιλία με θέμα “ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΒΙΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ“, 26ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Aθήνα

19-21/5/2017: ομιλία με θέμα ” Bronchoscopic challenges in tissue extraction “, Ioannina University Courses in Pathology (IUCP)

Υπό έκδοση: Συγγραφή δύο κεφαλαίων στο βιβλίο “Σύγχρονη αντιμετώπιση και θεραπεία κακοήθων πλευριτικών συλλογών” του Θωρακοχειρουργού Ν. Μπαρμπεντάκη με θέμα “Θωρακοσκόπηση” και “Απεικονιστικές εξετάσεις για τη διερεύνηση πλευρίτιδας”

26-29/11/2009: “H διαγνωστική αξία της TBNA σε άμεσες ενδοσκοπικά ενδοβρογχικές βλάβες”, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Θώρακος, Νοέμβριος 2009, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

“ Η συμβολή της επεμβατικής βρογχοσκόπησης και της χειρουργικής σε περιπτώσεις στενώσεων των αεροφόρων οδών”, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Θώρακος, Νοέμβριος 2009, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

“Ογκοι μεσαυλίου-Αναδρομική μελέτη 1998-2000”, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Θώρακος, Νοέμβριος 2009, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

“Σύγχρονη αντιμετώπιση της αιμόπτυσης με ενδοαρτηριακό εμβολισμό”, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Θώρακος, Νοέμβριος 2009, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

06-07/11/2009Παρουσίαση ανάρτησης (poster presentation) με τίτλο: “Η διαγνωστική αξία της μίνι-θωρακοσκόπησης στις πλευριτικές συλλογές”, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Θώρακος, Νοέμβριος 2009, Αθήνα, Ελλάδα
“Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μίνι-θωρακοσκόπησης”, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Θώρακος, Νοέμβριος 2009, Αθήνα, Ελλάδα
“Παράγοντες κινδύνου στις παροξύνσεις ΧΑΠ”, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Θώρακος, Νοέμβριος 2009, Αθήνα, Ελλάδα

09-11/10/2009: Vibration Response Imaging, VRI, “Σύγχρονες εξελίξεις στην ιατρική κλινική πράξη”, Δράμα, Ελλάδα

20-24/05/2008: Παρουσίαση ανάρτησης (poster presentation) με τίτλο: “Πνευμονική εμβολή σε ασθενείς με παρόξυνση ΧΑΠ”, 34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάδα
“Ηωσινοφιλική πλευριτική συλλογή σε ασθενείς με περιφερική ηωσινοφιλία”, 34ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάδα

01-04/12/2005: “Επιδημιολογικά δεδομένα του καρκίνου του πνεύμονα σε ασθενείς άνω των 70 ετών”, 14ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Θώρακος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
“ Μικροβιολογική διερεύνηση της πνευμονίας της κοινότητας σε ασθενείς άνω των 65 ετών”, 14ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων Θώρακος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα